Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Obróbka plastyczna metali

Obróbka plastyczna to metoda obróbki metali i ich stopów polegająca na wywieraniu na nich nacisku przekraczającego ich granicę plastyczności. Ma na celu trwałą zmianę kształtu i wymiarów obrabianego przedmiotu, a także zmianę struktury powodującą zmianę właściwości mechanicznych. Proces kształtowania może przebiegać na gorąco, na półgorąco lub na zimno.

Zalety obróbki plastycznej:

  • oszczędność materiału - wyroby otrzymywane metodami obróbki plastycznej są wytwarzane masowo,
  • stosunkowo niskie koszty jednostkowe - w przypadku walcowania gwintów jak również elementów uzębionych takich jak koła zębate, wielokarby, zauważa się poprawę właściwości mechanicznych w porównaniu z obróbką skrawaniem oraz poprawia się gładkość elementów,
  • polepszenie właściwości fizycznych i mechanicznych przerobionego materiału,
  • obróbka plastyczna zachowuje ciągłość włókien, co zapewnia lepsze właściwości mechaniczne gotowego wyrobu,
  • możliwość nadawania skomplikowanych kształtów, które w innych technologiach są trudne bądź niemożliwe do osiągnięcia.

Usługę realizujemy na materiale powierzonym lub własnym, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej w formie tradycyjnej lub elektronicznej, jak również na podstawie wzorca lub prototypu, a na życzenie zleceniodawcy wykonujemy dokumentację. Oferujemy atrakcyjne rabaty przy długich partiach produkcyjnych.